В.о. Президента України підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13.05.2014 р. № 1261-VII.

Документом, зокрема, передбачається:

  • за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру, передбаченій Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», установити штраф від 2550 до 8500 грн (від 150 до 500 НМДГ). Перевірку достовірності зазначених у декларації відомостей пропонують здійснювати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, у порядку, визначеному цим органом. До того ж передбачається закріпити в Законі України «Про банки і банківську діяльність» право зазначеного органу одержувати в банків інформацію щодо вказаних у декларації відомостей під час проведення їх перевірки;
  • юридичні особи мають забезпечувати розробку та вжиття заходів із запобігання корупції, які є необхідними й обґрунтованими для запобігання корупції в діяльності юридичної особи, та заохочення її працівників діяти відповідно до закону, інших нормативно-правових актів;
  • державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції;
  • іноземці чи особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, також підлягають в Україні відповідальності за Кримінальним кодексом України, якщо вони за межами України вчинили в співучасті зі службовими особами, які є громадянами України, будь-який із злочинів, передбачених у ст.ст. 368, 3683, 3684, 369 і 3692 цього Кодексу, або якщо вони пропонували, обіцяли, надали неправомірну вигоду таким службовим особам, або прийняли пропозицію, обіцянку неправомірної вигоди чи одержали від них таку вигоду;
  • суд застосовує штраф, виходячи з двократного розміру незаконно одержаного прибутку (доходу).
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»