Державна судова адміністрація України наказом від 27.05.2014 р. № 82 затвердила Типове положення про службу персоналу місцевого, апеляційного судів (далі — Типове положення).

Наказом серед іншого встановлено, що в апараті місцевого, апеляційного суду утворюється служба персоналу. Служба персоналу — структурний підрозділ (відділ, сектор) або посада спеціаліста з питань персоналу апарату суду, що забезпечує здійснення керівником апарату своїх повноважень із питань персоналу, відповідає за документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення персоналом суду, добір працівників апарату суду, планування й організацію заходів із питань рівня професійної компетентності державних службовців.

Основними завданнями служби персоналу є:

  • забезпечення здійснення керівником апарату своїх повноважень;
  • забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом;
  • добір персоналу;
  • організація заходів із підвищення рівня професійної компетентності персоналу;
  • організаційно-методичне забезпечення управління персоналом;
  • документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;
  • здійснення заходів щодо кадрового забезпечення суддів та інших працівників суду.

Типове положення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про державну службу» від 17.11.2011 р. № 4050-VI.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»