Фонд соцстраху вважав, що медична довідка, підписана одним головним лікарем, а не лікуючим лікарем, завідувачем відділенням, на підставі відповідного рішення лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу є порушенням Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 р. № 12 (даліПорядок).

Однак ВАСУ в ухвалі від 23.04.2014 р. у справі № К/9991/29913/11 дійшов висновку, що відповідно до п. 4.1 Порядку рішення про виділення путівки застрахованій особі приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, на підставі особистої заяви та довідки для одержання путівки (форма № 070/о, затверджена наказом МОЗ «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)» від 27.12.1999 р. № 302).

А Порядку заповнення та видачі довідки за формою № 070/о не існує, оскільки наказом МОЗ від 10.09.2009 р. № 668 скасовано наказ МОЗ «Про затвердження типових інструкцій щодо заповнення форм первинної медичної документації лікувально-профілактичних закладів» від 03.07.2001 р. № 258 як такий, що підлягав державній реєстрації в Мін’юсті, але на державну реєстрацію не подавався.

Отже, для прийняття рішення комісією (уповноваженим) із соціального страхування про виділення путівки на санаторне лікування достатньо факту наявності медичної довідки за формою № 070/о (без вимог до її форми та змісту) і заяви працівника. А порушенням порядку витрачання коштів Фонду вважатиметься видача путівки на санаторне лікування без медичної довідки про необхідність такого лікування. За інших обставин відсутні підстави стверджувати про будь-яке порушення.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»