НКЦПФР затвердила Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяльності (даліПоложення) постановою від 08.04.2014 р. № 431, що встановлює вимоги до дій депозитарних установ, яким було анульовано ліцензії, що припиняють провадження професійної діяльності на фондовому ринку та до дій інших професійних учасників фондового ринку, які пов'язані із цим припиненням.

Відтак Положенням передбачено, що після припинення діяльності установи бази даних, їх копії, архіви, інформація щодо депонентів, які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах, прав на цінні папери зберігаються в Центральному депозитарії цінних паперів та/або Національному банку України, але водночас вони не обслуговуватимуть рахунки власників цінних паперів і не складатимуть облікові реєстри власників цінних паперів. Зберігання здійснюватиметься відповідно до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних документів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.12.2013 р. № 2996.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»