Спеціалісти Міндоходів у своєму листі від 25.11.2013 р. № 16039/6/99-99-19-03-02-15 зазначили, що відрядження осіб, які є членами керівних органів платника податку чи перебувають із ним у трудових відносинах, витрати на їх відрядження враховуються під час визначення об'єкта обкладення податком на прибуток платника податку відповідно до вимог пп. 140.1.7 ПКУ.

Згідно з пп. «а» пп. 138.10.2 ПКУ, до складу інших витрат включають адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування й управління підприємством, а саме загальні корпоративні витрати, у тому числі організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати.

Відповідно до ст. 89 Господарського кодексу України, управління діяльністю господарського товариства провадять його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках — учасники товариства.

Посадовими особами товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а в разі створення ради товариства (спостережної ради) — голова та члени цієї ради. Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад установлюються законом.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»