Міндоходів у системі «ЗІР» зазначило, що згадане обмеження не розповсюджується на операції з перерахування коштів нерезиденту на умовах попередньої оплати за участь резидентів в конференції, тендері тощо, оскільки вони є поточними неторговельними операціями в інвалюті.

Розрахунки в інвалюті внаслідок здійснення експортно-імпортних операцій і відлік законодавчо встановленого строку таких розрахунків регулюються Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР (даліЗакон № 185).

Розрахунки за експорт та імпорт товару без відстрочення платежу чи з відстроченням, що відповідно до договору не перевищує строки, установлені законодавством України для здійснення таких розрахунків, є поточними торговельними операціями в іноземній валюті (п. 10 Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281 (даліПоложення).

Згідно з п. 11 Положення, оплата фізичними особами участі в міжнародних симпозіумах, семінарах, конференціях, конгресах, виставках, ярмарках, культурних і спортивних заходах, а також інших міжнародних зустрічах, що відбуваються на територіях іноземних країн, є поточними неторговельними операціями в іноземній валюті.

Стосовно тендеру, то це порядок здійснення конкурентного відбору виконавців щодо закупівлі товарів, виконання робіт, надання послуг, що здійснюється за процедурами, установленими чинним законодавством, і передбачає вибір виконавця серед певного кола претендентів шляхом оцінки їх пропозицій і виявлення переможця.

Тобто норми Закону № 185 не розповсюджуються на операції з перерахування коштів нерезиденту на умовах попередньої оплати за участь резидентів у конференції, тендері тощо, оскільки вони є поточними неторговельними операціями в іноземній валюті.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»