Мін'юст у листі від 11.03.2014 р. № 1050-0-4-14-1111 зауважив, що головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність у неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України (далі — ККУ), посадовим особам, зокрема в ст. 368 ККУ, є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також займають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних або комунальних підприємствах, в установах або організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління зі спеціальним статусом, повноважним органом або вповноваженою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Водночас за порушення встановлених законом обмежень і заборони на отримання подарунка (пожертвування) ст. 1725 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУАП) установлено адміністративну відповідальність.

Згідно з приміткою до цієї статті КУАП, суб'єктом передбачених нею правопорушень є, зокрема, посадові особи юридичних осіб публічного права.

Щодо поняття «безпосереднє підпорядкування» слід зазначити, що визначення цього поняття міститься в абз. 2 ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», згідно з яким безпосереднє підпорядкування — це відносини прямої організаційної чи правової залежності підлеглої особи від його керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, заперечень, доручень, контролю за їх виконанням.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»