Міноборони на власному веб-сайті надало роз’яснення щодо питань відновлення призову на строкову військову службу до лав Збройних сил України, звільнення в запас військовослужбовців Збройних сил України, які зараз продовжують службу у зв’язку з особливим періодом, прийнятих законів про пільги мобілізованим.

Після призову на військову службу під час мобілізації громадяни стають військовослужбовцями. Звільнення (демобілізація) військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, в особливий період, може бути здійснено за умови стабілізації воєнно-політичної обстановки навколо України, після оголошення рішення Президента України про демобілізацію, строки та порядок якої буде визначено відповідним Указом Президента України. Демобілізація буде проведена поетапно протягом певного часу.

Водночас часткова мобілізація полягає в призові на військову службу військовозобов’язаних лише до визначених військових частин Збройних сил України.

Законопроектом «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» від 28.04.2014 р. № 4785, який прийнято на засіданні Верховної Ради України 20.05.2014 р., передбачено, зокрема, таке:

1. Поширення дії Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації» від 27.03.14 р. № 1169-VII щодо норм соціального захисту на всіх осіб, які були призвані на військову службу під час мобілізації після набрання ним чинності, зокрема тих, що були призвані на військову службу з 18.03.2014 р. по 01.04.2014 р.

2. Звільнення від нарахування штрафних санкцій військовослужбовців, а також військовозобов’язаних, які призвані під час мобілізації на військову службу, з боку підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб у зв’язку з несвоєчасною оплатою фінансових зобов’язань (кредитів, іпотек тощо), а також процентів за користування кредитом на особливий період.

3. Урегулювання питання щодо поновлення студентів у відповідному вищому навчальному закладі після демобілізації та продовження їх безоплатного навчання на той термін, що залишився до кінця чергового періоду навчання та був завчасно оплачений ними до призову.

4. Визначення порядку виплат працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, середнього заробітку за рахунок коштів Державного бюджету України.

5. Надання права командирам військових частин надавати військовослужбовцям відпустки за сімейними обставинами в особливий період.

6. Розширення переліку підстав для звільнення військовослужбовців із військової служби за етапами особливого періоду.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»