Відповідно до п. 103 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078, для працівників, які використали відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, під час визначення базового місяця для проведення індексації зберігаються такі самі умови нарахування сум індексації, як і в інших працівників, що займають аналогічні посади, з урахуванням положень п.п. 11, 4 та 5 цього Порядку.

Беручи до уваги зазначене, базовий місяць для працівника, який вийшов із відпустки по догляду за дитиною, визначається з урахуванням підвищення його заробітної плати за посадою, яку він займає. Тобто для такого працівника базовий місяць визначається, як і для інших працівників, з урахуванням підвищення заробітної плати, а виплата суми індексації здійснюється з місяця виходу працівника з відпустки.

Отже, якщо в штатному розписі підприємства посадовий оклад не змінювався протягом відпустки по догляду за дитиною до трьох років, то базовим залишається місяць, який був ним до початку зазначеної відпустки.

У випадку якщо в штатному розписі підвищили посадовий оклад у періоді, коли працівник перебував у зазначеній відпустці, то базовим стає місяць підвищення посадового окладу, незважаючи на те, що працівник фактично не працював, а значить, і підвищення йому не виплачували. Приклад проведення індексації наведено в матеріалі «Індексація заробітної плати в практичних ситуаціях».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»