Робота вчителя, на якого покладено виконання обов’язків тимчасово відсутнього заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу, вважається тимчасовим заступництвом.

У такому випадку працівникові виплачується різниця між його фактичним посадовим окладом і посадовим окладом працівника, обов’язки якого він тимчасово виконує.

Тому на підставі відповідного наказу такому вчителеві за час виконання обов’язків тимчасово відсутнього заступника директора з навчально-виховної роботи має виплачуватися різниця в розмірах посадових окладів (ставок заробітної плати).

За час виконання вчителем на умовах тимчасового заступництва роботи за посадою заступника директора з навчально-виховної роботи має зберігатися виплата гарантованої педагогічним працівникам надбавки за вислугу років відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» у розмірах залежно від стажу й обсягу педагогічної роботи.

Під час такого тимчасового заступництва обсяг педагогічної роботи педпрацівника не повинен перевищувати 9 годин, а в сільській місцевості — 12 годин на тиждень з оплатою за тарифікацією, як це передбачено п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, для керівних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

У зв’язку з виробничою необхідністю такий педпрацівник може виконувати ще й викладацьку роботу понад цю норму з погодинною оплатою праці обсягом не більше ніж 240 годин у розрахунку на рік.

У випадках, коли викладаються предмети, де передбачена доплата за перевірку зошитів, розмір доплати під час тимчасового заступництва обчислюється пропорційно навчальному навантаженню, уключаючи обсяг із погодинною оплатою праці.

У разі збереження покладених на вчителя, який тимчасово виконує обов’язки заступника директора з навчально-виховної роботи, обов’язків класного керівника, завідування кабінетами, майстернями тощо, розмір доплати визначається зі ставки заробітної плати вчителя.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»