Постановою Правління ПФУ від 22.04.2014 р. № 7-2 затверджено Порядок, котрий визначає механізм виплати доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника непрацездатним членам сімей, які перебували на утриманні осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, які відбулися в період із 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також працівників правоохоронних органів і військовослужбовців, смерть яких пов’язана з участю в зазначених акціях (далі — доплата), згідно із затвердженим Мінсоцполітики списком осіб, члени сімей яких мають право на отримання одноразової грошової допомоги та доплати (далі — члени сімей).

Так, згідно із порядком, доплата виплачується, якщо розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат, установлених законодавством) разом з одержуваною заробітною платою (доходом) членів сімей становить менше ніж 10000 гривень з урахуванням того, що після встановлення доплати сума таких виплат не повинна перевищувати зазначеного розміру.

Розмір доплати встановлюється на рівні 5000 гривень, але не більше ніж розмір, який визначається за кожен місяць окремо як різниця між 10000 гривень і сумою пенсії та заробітної плати (доходу) членів сімей, визначеної за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування за місяць, що передує місяцю, у якому визначається розмір доплати.

Розмір доплати визначається щомісяця до 27 числа місяця, що передує тому, за який нараховується та виплачується доплата.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»