Фахівці Міндоходів у листі від 08.05.2014 р. № 10601/7/99-99-24-01-10-17 з метою актуалiзацiї iнформацiї щодо застосування заходiв нетарифного регулювання вiдповiдно до вимог Митного кодексу України (даліМКУ) надали систематизовану iнформацiю щодо:

  • документів, якi згiдно зi ст. 197 МКУ є пiдставою для пропуску товарiв через митний кордон України та їх митного оформлення (додаток 1);
  • видів державного контролю, яким пiдлягають товари при помiщеннi у вiдповiднi митнi режими (додаток 2).

Водночас фахівці міністерства зауважили, що в додаток 1 до листа не включено документи, якi відповідно до Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо скорочення кiлькостi документiв дозвiльного характеру» від 09.04.2014 р. № 1193-VII виключено зi ст.ст. 9 і 10 Закону України «Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них» від 06.02.2003 р. № 486-IV:

  • атестат виробництва;
  • мiжнародний санiтарний сертифiкат, що видається країною-експортером, або висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи;
  • декларацiя виробника;
  • пiдтвердження законностi вилучення водних бiоресурсiв iз середовища їх iснування чи аналогiчний документ, пiдтверджений компетентним органом iноземної держави.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»