Законопроектом передбачається врегулювати відносини, що виникають у процесі провадження метрологічної діяльності.

Проектом пропонується розмежувати регуляторні, наглядові та господарські функції у сфері метрології; розширити застосування механізмів акредитації, гармонізувати законодавчі акти в повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології, актами законодавства Європейського Союзу з питань метрології та документами Європейської співпраці із законодавчої метрології, створити державну метрологічну інспекцію.

Документом також пропонується запровадити адміністративну відповідальність стосовно порушення умов і правил проведення повірки засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань, уточнити визначення терміну «сертифікат відповідності» й уточнити назви документів дозвільного характеру.

Відповідні зміни пропонується внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про підтвердження відповідності», «Про захист прав споживачів».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»