Мінфін у своєму листі від 28.03.2014 р. № 31-08410-07-21/6647 зазначив, що під час визначення групи, до якої належить об'єкт основних засобів, здійснюється його класифікація за класами чи типами основних засобів, наведеними в Державному класифікаторі України ДК 013-97 «Класифікація основних фондів», затвердженому наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 19.08.1997 р. № 507. Класифікація здійснюється з урахуванням функціонального призначення, технічних характеристик, умов використання під час виконання певної роботи об'єктів основних засобів тощо.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»