Спеціалісти Міндоходів у проектній узагальнюючій консультації, з-поміж усього іншого зазначили, що для платників податку на прибуток, для яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, сума отриманої від неплатників податку на прибуток поворотної фіндопомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного року, включається до складу доходів у річній декларації.

У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник повертає таку фіндопомогу, він збільшує суму витрат на суму поверненої фіндопомоги за наслідками того звітного податкового періоду, у якому відбулося таке повернення.

Водночас доходи такого платника податку не збільшуються на суму умовно нарахованих процентів, а податкові зобов’язання особи, яка надала поворотну фіндопомогу, не змінюються як при видачі, так і при її зворотному отриманні.

Якщо для платника податку базовим податковим (звітним) періодом є календарний квартал, то до складу доходу за звітний квартал включається сума неповерненої фіндопомоги на кінець такого кварталу, й у звітному періоді, коли здійснено її повернення, включається до складу витрат платника сума такого повернення. Умовні проценти в такому випадку не нараховуються.

Слід зазначити, що операції з отримання/надання фінансової допомоги між платником податку та його відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, не приводять до зміни їх витрат або доходів.

Якщо поворотну фіндопомогу було отримано та повернено в одному й тому ж базовому податковому (звітному) періоді, то для платника податку — отримувача такої допомоги ця операція не тягне за собою податкових наслідків (незалежно від того, хто є надавачем допомоги).

Для платників податку на прибуток, для яких базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік, відображення (нарахування) у податковому обліку з податку на прибуток сум поворотної фіндопомоги (якщо вона отримана від неплатника податку на прибуток за базовою ставкою) або умовних відсотків, нарахованих на такі суми (якщо така допомога отримана від платника податку на прибуток на загальних правилах), здійснюється за підсумками звітного (податкового) року та поквартально не відображається (не нараховується) у податковому обліку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»