Національне агентство України з питань державної служби наказом від 27.03.2014 р. № 40 затвердила Порядок організації підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи з питань запобігання та протидії корупції, проходять підвищення кваліфікації за професійними програмами в разі потреби, але не рідше ніж раз на п'ять років.

Інші державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування підвищення кваліфікації проходять за іншими видами, а за професійною програмою підвищення кваліфікації — у разі потреби, що визначається органом, у якому працює державний службовець або посадова особа місцевого самоврядування.

Копії документів про підвищення кваліфікації долучаються до особових справ державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»