Інформаційно-комунікаційний відділ Головного управління Міндоходів у Тернопільській області роз’яснив, що згідно зі спеціальним режимом оподаткування сума ПДВ, нарахована сільгосппідприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/послуг, не підлягає сплаті до бюджету й повністю залишається в розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей.

Зазначені суми ПДВ акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Сільськогосподарське підприємство подає за місцем своєї реєстрації не пізніше останнього календарного дня місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, контролюючому органові копії платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок суми податку на додану вартість за кожний звітний (податковий) період.

Відповідно до ст. 1632 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання чи несвоєчасне подання посадовими особами підприємств, установ та організацій платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов’язкових платежів) тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 85 грн до 170 грн.

Ураховуючи викладене, у разі несвоєчасного подання до контролюючого органу сільгосппідприємством копій платіжних доручень про фактично зараховані на спеціальний рахунок суми ПДВ на посадових осіб такого підприємства накладається адміністративний штраф у розмірі від 85 грн до 170 грн.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»