МОЗ у відповідь на звернення Асоціації міст України роз’яснило порядок застосування норм наказу «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я» від 23.02.2000 р. № 33 (даліНаказ № 33) під час формування штатних розписів у закладах охорони здоров'я.

Затверджені наказом МОЗ № 33 штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я мають рекомендаційний характер.

У листі МОЗ зазначає, що згідно з п. 2 Наказу № 33 керівники закладів охорони здоров'я в разі виробничої необхідності мають право змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені штатними нормативами для цього закладу, за рахунок посад інших структурних підрозділів у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватися лише в межах однієї категорії медичного (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал), фармацевтичного персоналу, адміністративно-управлінського, окрім заступників керівників, і господарсько-обслуговуючого персоналу.

Разом із тим у Наказі № 33 є норми, виконання яких є обов'язковим. Так, не допускається введення посад таких найменувань, що не передбачені чинними штатними нормативами лікувально-профілактичних закладів, а для лікарського персоналу, крім того, діючою номенклатурою лікарських посад, яка затверджена наказом МОЗ від 28.10.2002 р. № 385. Не допускається також використання не за призначенням посад, які вводяться залежно від обсягу робіт.

У разі організації закладів (структурних підрозділів), для яких не передбачені штатні нормативи цим наказом, штати затверджуються з дозволу Міністерства охорони здоров'я України (п. 3 наказу).

Штатна чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність із визначеним фондом оплати праці, доведеним у бюджетних призначеннях на оплату праці, у порядку, установленому п. 28 постанови КМУ від 28.02.2002 р. № 228.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»