ВРУ прийняла новий Закон України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» від 17.04.2014 р. № 1223-VII. Більшість положень новоспеченого закону набирають чинності через три місяці з дня його опублікування. Саме із цього моменту в Земельному кодексі України з’явиться норма, відповідно до якої громадянам України із числа депортованих осіб, які поселилися в сільській місцевості, державою забезпечується безкоштовна передача у власність землі сільськогосподарського призначення в розмірі земельного паю, визначеного для цієї місцевості, за рахунок земель запасу та резервного фонду в разі їх наявності. Закон визначає статус осіб, депортованих за національною ознакою, установлює гарантії держави щодо відновлення їхніх прав, принципи державної політики та повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування щодо відновлення прав цих осіб. А під депортацією закон розуміє насильницьке переселення народів, національних меншин та осіб за національною ознакою з місць їх постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади колишнього СРСР або союзних республік.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»