Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», з-поміж іншого, урегульовано норми щодо реалізації завдань і функцій, які покладені на Держспецзв’язок, а саме:

  • організація діяльності у сфері урядового фельд’єгерського зв’язку та визначення Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку складовою частиною Держспецзв’язку та його завдань;
  • забезпечення урядовим фельд’єгерським зв’язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, державних органів, органів місцевого самоврядування, органів військового управління та інших юросіб;
  • доставка урядовим фельд’єгерським зв’язком офіційної кореспонденції;
  • підготовка пропозицій щодо формування й реалізації державної політики у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, електронного документообігу органів державної влади й органів місцевого самоврядування;
  • забезпечення готовності до функціонування телекомунікаційних мереж загального користування в умовах надзвичайного стану та в особливий період, переведення мереж зв'язку на відповідний режим роботи, а також здійснення державного управління та підтримки розвитку загальнодоступних телекомунікаційних послуг.
Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»