Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ висловився стосовно порядку оскарження нотаріальних дій або відмови в їх учиненні. Так, судді дійшли висновку, що з урахуванням положень ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства (даліКАС), розгляд у порядку адміністративного судочинства справ щодо оскарження нотаріальних дій або відмови в їх учиненні неможливий. Адже згідно з п. 1 ч. 1 ст. 17 КАС компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних або юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій або бездіяльності. Тлумачення поняття «суб’єкт владних повноважень» надано в п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС, де зазначено, що суб’єкт владних повноважень — орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Система нотаріату не входить до системи органів виконавчої влади, і вважати діяльність нотаріуса як таку, у межах якої здійснюються владні управлінські функції, не можна. У діях нотаріуса немає ні адміністративного примусу, ані управлінських повноважень, хоча він і є посадовою особою (але не державним службовцем), а нотаріальну діяльність слід характеризувати як публічно-правову, оскільки вона здійснюється від імені держави.

Отже, виходячи з положень ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України, такі справи повинні розглядатися в порядку цивільного судочинства.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»