МВС наказом від 09.04.2014 р. № 300 затвердило Інструкцію з організації оповіщення резервістів щодо їх виклику до військових частин Національної гвардії України для проходження підготовки, зборів. Інструкція визначає порядок оповіщення резервістів для проходження підготовки, зборів щодо їх виклику до військових частин Національної гвардії України.

Командири (начальники) військових частин організовують оповіщення резервістів щодо виклику до військових частин у випадках:

  • оголошення мобілізації відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
  • проходження підготовки та зборів згідно з програмою підготовки резервістів на відповідний рік.

Для виклику резервіста до військової частини, у якій він проходить службу у військовому резерві, Командир повинен організувати:

  • проведення оповіщення резервіста особисто за допомогою мобільного чи стаціонарного телефонів, надсилання повідомлення за формою, визначеною в додатку 1 до цієї Інструкції, на поштову та електронну (за наявності) адреси;
  • здійснення інформування за основним місцем роботи, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про мету й можливі строки залучення резервістів для проходження підготовки, зборів письмовим повідомленням поштою (додаток 2 до цієї Інструкції).

У разі виклику до військової частини резервіст повинен:

  • прибути за основним місцем роботи, а в разі якщо громадянин безробітний — до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для пред'явлення повідомлення;

після пред'явлення повідомлення самостійно прибути до військової частини (у визначений контрактом строк).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»