Податківці в системі «ЗІР» (підкатегорія 301.06.01) надали роз’яснення щодо перерахування єдиного внеску (далі — ЄВ) працедавцю, у випадку коли за рахунок заокруглень підсумок нарахованого внеску в таблиці 1 Звіту не співпадає з даними таблиці 6. Відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міндоходів від 09.09.2013 р. № 454 (даліПорядок № 454), грошові суми в таблицях звіту заповнюються в гривнях із копійками (п. 2.5 Порядку № 454) й округлюються до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами. Формування та подання таблиці 1 додатка 4 здійснюється страхувальниками (визначені п. 3.1 Порядку № 454) із даних таблиці 6 цього додатка.

Так, у рядку 8 «Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)» таблиці 1 додатка 4 звіту відображається сума ЄВ, що відповідає сумі рядків 8.1 – 8.14 цієї таблиці.

Отже, сума ЄВ, яку необхідно перераховувати працедавцю, повинна відповідати сумі, яка відображена у відповідних рядках від 8.1 до 8.14 таблиці 1 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого ЄВ.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»