В Інтернеті запрацював державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Знайти його можна за адресою http://rrp.informjust.ua. В реєстрі можна дізнатися інформацію про стан розгляду заяви (запиту). Для цього необхідно виконати такі дії:

1. Указати інформацію про заяву, а саме:

1.1. Реєстраційний номер заяви — реєстраційний номер заяви в базі даних про реєстрацію заяв та запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

1.2. Дата й час реєстрації заяви — інформація у форматі: ДД.ММ.РРРР ГГ:ХХ:СС, де ДД — число, ММ — місяць, РРРР — рік, ГГ — година, ХХ — хвилини, СС — секунди.

Дані, які необхідно вказати для отримання інформації про розгляд заяви, зазначені в картці приймання заяви.

2. Натиснути кнопку [Знайти].

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»