Мінекономрозвитку у своєму листі від 27.02.2014 р. № 3502-05/6440-08 розглянуло питання щодо використання суб'єктами господарювання електронних платіжних засобів під час здійснення розрахунків за продані товари та повідомило таке.

Підприємництво здійснюється на основі самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів вироблюваної продукції, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, установлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону й комерційного розрахунку та власного комерційного ризику.

На сьогодні встановлення електронних платіжних засобів суб'єктам господарювання здійснюється банківськими установами на договірних умовах.

Сторони є вільними при укладанні договору, виборі контрагента й визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ст. 627 Цивільного кодексу України).

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»