Міндоходів у листі від 31.03.2014 р. № 7420/7/99-99-24-02-04-17 нагадує, що перелік документів, які підтверджують митну вартість, визначений ч. 2 ст. 53 Митного кодексу України (далі — МКУ). Також визначений виключний перелік підстав для запиту додаткових документів для підтвердження митної вартості товарів. До них, згідно із ч. 3 ст. 53 МКУ, віднесено:

  • наявність у документах, які підтверджують митну вартість товарів, розбіжностей;
  • наявність у документах, які підтверджують митну вартість товарів, ознак підробки;
  • відсутність у документах, які підтверджують митну вартість товарів, усіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, або відомостей щодо ціни, яка була фактично сплачена чи підлягає сплаті за ці товари.

Додаткові документи відповідно до ч. 4 ст. 53 МКУ запитуються органом доходів і зборів виключно у випадку наявності підстав вважати, що існуючий взаємозв'язок між продавцем і покупцем вплинув на заявлену декларантом митну вартість. Інших підстав для запиту додаткових документів не встановлено.

У випадку встановлення підстав для запиту додаткових документів посадова особа органу доходів і зборів здійснює письмовий запит додаткових документів із зазначенням конкретних документів, які необхідно подати. Водночас необхідність надання окремих додаткових документів повинна визначатися посадовою особою виходячи з особливостей зовнішньоекономічної операції.

Визначений посадовою особою перелік додаткових документів і підстави для їх запиту зазначаються в інформаційному аркуші до митної декларації на оцінювані товари чи в декларації митної вартості на оцінювані товари.

У разі електронного декларування необхідність подання документів відповідно до ч. 3 та/або ч. 4 ст. 53 МКУ та підстави для їх запиту доводиться до декларанта шляхом створення та направлення посадовою особою Декларанту відповідного електронного повідомлення про необхідність подання додаткових документів.

Рішення про коригування митної вартості товарів приймається органом доходів і зборів виключно у випадках, якщо встановлено, що заявлено:

  • неповні та/або
  • недостовірні відомості про митну вартість, у тому числі невірно визначено митну вартість товарів.

Разом із тим у рішенні про коригування митної вартості товарів повинні обов'язково зазначатися визначені МКУ підстави його прийняття.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»