Фахівці Мінфіну в листі від 27.02.2014 р. № 31-07250-06-29/4271 розглянули питання щодо виплати сум добових витрат у разі відрядження за кордон за умови, що відповідно із запрошенням на участь у симпозіумі всі витрати бере на себе приймаюча сторона.

У разі якщо працівник, відряджений за кордон, за умовами запрошення безкоштовно забезпечується харчуванням приймаючою стороною, добові витрати відшкодовуються в розмірах, що визначаються у відсотках від сум добових витрат для відповідної держави згідно з додатком 1 до постанови КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 02.02.2011 р. № 98, зокрема 80% при одноразовому, 55% — дворазовому, 35% — триразовому харчуванні.

У разі якщо приймаюча сторона забезпечує працівника, відрядженого за кордон, додатковими коштами в іноземній валюті у вигляді компенсації добових витрат (окрім витрат на проїзд у державу відряджання та назад і на наймання житлового приміщення) або добових витрат, сторона, що направляє, виплату добових витрат зазначеним особам зменшує на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, перевищує затверджену суму добових витрат або дорівнює такій сумі, сторона, що направляє, виплату добових витрат зазначеним особам не проводить.

Таким чином, під час вирішення питання щодо можливості виплати суми добових витрат (або її частини) на відрядження, яка здійснюватиметься відповідно із запрошенням на участь у симпозіумі за кордоном, у кожному конкретному випадку необхідно з'ясовувати, що включає в себе поняття «усі витрати бере на себе приймаюча сторона».

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»