Міндоходів у листі від 16.12.2013 р. № 17542/6/99-99-18-03-01-15 нагадало, що відповідно до ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, окрім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту й прав людини.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI (даліЗакон), до публічної інформації з обмеженим доступом належить конфіденційна інформація, таємна та службова інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII, податкова інформація — сукупність відомостей і даних, що створені чи отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності та необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, установленому Податковим кодексом України (даліПКУ).

Платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, окрім випадків, коли це прямо передбачено законами (пп. 17.1.9 ПКУ).

Крім того, пп. 21.1.6 ПКУ передбачено, що посадові особи контролюючих органів зобов'язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, яка одержується, використовується, зберігається при реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.

Інформація, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з обліком платників податків, уноситься до інформаційних баз даних і використовується з урахуванням обмежень, передбачених для податкової інформації з обмеженим доступом відповідно до пп. 63.12 ПКУ.

Також згідно з п. 3 ч. 3 ст. 10 Закону розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані вживати заходів із перешкоджання несанкціонованому доступу до неї інших осіб.

Отже, надання інформації можливе за умови дотримання порядку, установленого чинним законодавством України.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»