Державна казначейська служба в листі від 10.04.2014 р. № 17-09/363-8602 роз’яснила, кому надавати право першого підпису в разі достроково припинення повноважень одночасно голови районної ради та його заступника.

Так, питання стосовно надання права виконання обов'язків голови відповідної районної ради в разі одночасного подання заяв про дострокове припинення повноважень голови та його заступника Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР не врегульовано.

Право першого підпису належить першому керівнику та його заступникам і не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Якщо в картці зразок підпису першого керівника не наведено, то орган Казначейства має право витребувати письмове підтвердження надання права іншим особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки клієнта, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується.

Тож пропонується стосовно зазначеного питання звернутися до обласної ради з метою призначення особи, яка виконуватиме відповідні обов'язки до обрання нового голови чи заступника голови районної ради.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»