НБУ у своєму листі від 07.02.2014 р. № 25-109/5294 стверджує, що кошти в Україні існують у готівковій (формі грошових знаків) або в безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках) (ст. 3 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III, даліЗакон про платіжні системи). Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет, що мають зазначену на них номінальну вартість.

Єдиним законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України — гривня. Виключне право на введення в обіг (емісія) гривні належить Національному банку України.

Особливості випуску електронних грошей і здійснення операцій із ними встановлені ст. 15 Закону про платіжні системи, згідно з якою, зокрема:

  • електронні гроші — одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі;
  • випуск електронних грошей здійснюється шляхом їх надання користувачам або комерційним агентам в обмін на готівкові чи безготівкові кошти;
  • суб'єкт господарювання, який приймає електронні гроші як оплату платежу за товари, роботи, послуги, має право використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну на безготівкові кошти або повертати їх користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» товарів, придбаних за електронні гроші.

З огляду на зазначене, електронні гроші випускаються й іншими, ніж Національний банк України, банками, є електронним замінником банкнот і монет і грошовим зобов'язанням емітента. Електронні гроші використовуються як засіб здійснення платежів, приймаються обмеженим колом осіб, надаються емітентом в обмін на кошти в готівковій або безготівковій формі та відповідно до законів України не є валютними цінностями й грошовими коштами.

Тож, як наслідок, за їх допомогою можна обходити валютні обмеження на переказ валюти за кордон. Ціна питання — курс обміну електронних грошей на готівку.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»