Верховний Суд України в постанові від 23.04.2014 р. у справі № 6-30цс14 висловився стосовно звільнення членів профспілок. Так, судді наголошують, що звільнення члена виборного органу первинної профспілкової організації підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки) без попередньої згоди на це виборного органу первинної профспілкової організації профспілки та вищестоящого органу цієї профспілки (об’єднання профспілок) є порушенням вимог ст.ст. 43, 252 Кодексу законів про працю України та ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р. № 1045-XIV. Таке порушення є підставою для визнання звільнення незаконним.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»