Парламент прийняв Закон України «Про внесення зміни до статті 35 Господарського процесуального кодексу України щодо підстав звільнення від доказування» від 17.04.2014 р. № 1226-VII, який набирає чинності з 08.05.2014 р.

Унесеними змінами врегульовано питання застосування преюдиції залежно від суб’єктного складу сторін у господарській справі та сторін у цивільній, адміністративній або кримінальній справі.

Так, відтепер обставини, які визнаються сторонами та іншими особами, що беруть участь у справі, можуть не доказуватися перед судом, якщо в суду не виникає сумніву щодо достовірності цих обставин та добровільності їх визнання. Обставини, установлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, крім тих, які встановлені рішенням третейського суду, що набрало законної сили, не підлягатимуть доказуванню під час розгляду інших справ, у яких беруть участь ті самі особи чи особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Також чітко прописано, що вирок суду в кримінальному провадженні чи постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов’язковими для господарського суду, що розглядає справу про правові наслідки дій або бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або постанова суду, лише в питаннях, чи мало місце діяння та чи вчинене воно цією особою.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»