Державна казначейська служба в листі від 21.03.2014 р. № 17-08/276-6564 наголошує, що суми коштів власних надходжень, що надходять готівкою в каси бюджетних установ, зараховуються на рахунки, призначені для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ. Кошти, сплачені в каси як відновлення касових видатків, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки.

Така норма передбачена р. X Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 24.12.2012 р. № 1407.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»