Міндоходів у своєму листі надало перехiдну таблицю вiд УКТЗЕД-2007 до УКТЗЕД-2012 про класифiкацiю нафтопродуктiв для визначення ставки податку за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення в разi ввезення палива на митну територiю України (п. 244.2 ПКУ). У цiй таблицi не мiстяться коди нафтопродуктiв (бензинiв, дизельного палива тощо), якi отримуванi змiшуванням з бiодизелем i якi класифiкуються в новiй підпозиції 2710 20 згiдно з УКТЗЕД версiї 2012 р. Це пояснюється тим, що в назвах нафтопродуктiв у п. 244.2 ПКУ не зазначається iнформацiя про те, що цi нафтопродукти включають в себе також сумiшi з бiодизелем.

Перехiдна таблиця вiд УКТЗЕД-2007 до УКТЗЕД-2012 щодо класифiкацiї окремих нафтопродуктiв, зазначених у п. 244.2 ПКУ

Вид палива

Код товару згiдно з УКТЗЕД-2007

Код товару згiдно з УКТЗЕД-2012

Опис товару згiдно з УКТЗЕД

Ставка податку, гривень за тонну

Бензин неетилований

2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99

2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99

бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 грама на лiтр або менше

86,53

Бензин сумiшевий

2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11

2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09

бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 грама на лiтр або менше, iз вмiстом не менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi

71,26

2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99

2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99

бензини моторнi з вмiстом свинцю 0,013 грама на лiтр або менше, iз вмiстом менш як 5 мас.% бiоетанолу або етил-трет-бутилового ефiру або їх сумiшi

Зрiджений нафтовий газ

2711 11 00 00

2711 11 00 00

газ природний скраплений (зрiджений)

117,07

2711 12 11 00

2711 12 11 00

пропан скраплений (зрiджений), для використання як паливо

2711 14 00 00

2711 14 00 00

етилен, пропiлен, бутилен i бутадiєн скрапленi (зрiдженi)

2711 19 00 00

2711 19 00 00

iншi гази нафтовi скрапленi (зрiдженi)

Дизельне бiопаливо

3824 90 98 00

3826 00 10 00
3826 00 90 00

бiодизель

73,81

Дизельне пальне з вмiстом сiрки

 

 

важкi дистиляти (газойлi) iз вмiстом сiрки:

 

2710 19 49 00

ех2710 19 48 00

бiльш як 0,2 мас.%

86,53

2710 19 41 30
2710 19 45 00

ех2710 19 47 90
ех2710 19 48 00

бiльш як 0,035 мас.%, але не бiльш як 0,2 мас.%

66,17

2710 19 41 20

ех2710 19 47 90

бiльш як 0,005 мас.%, але не бiльш як 0,035 мас.%

59,8

2710 19 41 10

2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47 10

не бiльш як 0,005 мас.%

38,18

 

 

паливо рiдке (мазут):

 

2710 19 61 00

2710 19 62 00
2710 19 64 00

не бiльш як 1 мас.%

38,18

2710 19 63 00

2710 19 68 10

бiльш як 1 мас.%, але не бiльш як 2 мас.%

59,8

2710 19 65 00

2710 19 68 20

бiльш як 2 мас.%, але не бiльш як 2,8 мас.%

66,17

2710 19 69 00

2710 19 68 90

бiльш як 2,8 мас.%

86,53

Бензин авiацiйний

2710 11 31 00

2710 12 31 00

бензини авiацiйнi

59,8

Гас

2710 19 21 00

2710 19 21 00

гас, що використовується як паливо для реактивних двигунiв

73,81

2710 19 25 00

2710 19 25 00

гас, що використовується як паливо для iнших видiв двигунiв, крiм реактивних двигунiв

Лист Міндоходів від 09.04.2014 р. № 99-24/1.2-02-03/1760

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»