ВСУ розглянув спір про стягнення трьох процентів річних за прострочення виконання грошового зобов’язання. Унаслідок розгляду відповідного спору ВСУ зробив правовий висновок, згідно з яким зобов’язання за договором банківського вкладу в банківському металі — золоті не є грошовим зобов’язанням, оскільки в ньому не передбачено передавання грошей як предмета договору чи сплату їх як ціни договору, тому до таких правовідносин положення ст. 625 Цивільного кодексу України (даліЦКУ) не застосовуються. А саме до таких правовідносин не застосовується положення ЦКУ про те, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Правовий висновок ВСУ від 30.04.2014 р. у справі № 6-38цс14

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»