Капітальні вкладення в багаторічні насадження вводяться в склад необоротних активів щорічно в сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі незалежно від закінчення всього комплексу робіт. Це передбачено п. 3.6 Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженим наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух багаторічних насаджень застосовується субрахунок 108 «Багаторічні насадження».

Витрати за незакінченими та закінченими об'єктами капітального будівництва, реконструкції, модернізації основних засобів, не зданими в експлуатацію, обліковуються на субрахунку 141 «Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами».

Для ведення аналітичного обліку багаторічних насаджень бюджетними установами застосовується типова форма з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, № ОЗ-8 (бюджет) «Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень)».

Лист Мінфіну від 19.03.2014 р. № 31-08420-07-25/5714

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»