Підприємство, що відряджає працівника, забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) (п. 5 р. І Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59, даліІнструкція). Аванс відрядженому працівникові може видаватися готівкою чи перераховуватися в безготівковій формі на відповідний рахунок для використання із застосуванням платіжних карток.

Підприємство, що відряджає працівника у відрядження за кордон, забезпечує його грошовими коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) у національній валюті держави, до якої відряджається працівник, або у вільно конвертованій валюті.

Якщо під час видачі авансу загальна сума в іноземній валюті має дробову частину, можливе застосування арифметичного правила округлення до повної одиниці (п. 5 р. ІІІ Інструкції).

Наказом Державного казначейства України від 24.07.2001 р. № 126 затверджено Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті (далі — Порядок).

Згідно з п. 2.1 гл. 2 Порядку, операціями в іноземній валюті вважаються господарські операції, вартість яких виражена в іноземній валюті, або господарські операції, що потребують розрахунків в іноземній валюті. Зокрема до них належать операції з відшкодування витрат працівників на закордонні відрядження.

Фактичні витрати відрядженого працівника в іноземній валюті, які визначаються відповідно до затвердженого звіту про використання коштів, але не більше ніж сума авансу, перераховуються в національну валюту України за валютним курсом на дату отримання авансу.

У разі якщо фактичні витрати працівника в іноземній валюті в затвердженому звіті про використання коштів більші за отриманий аванс, таке перевищення підлягає перерахунку в національну валюту України за валютним курсом на дату затвердження звіту про використання коштів.

Крім того, згідно з п. 19 р. ІІІ Інструкції, якщо для остаточного розрахунку за відрядження необхідно виплатити додаткові кошти, виплата здійснюється в національній валюті України за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день погашення заборгованості. Виплата зазначених коштів має здійснюватися до закінчення третього банківського дня після затвердження керівником звіту про використання коштів, наданих на відрядження.

За матеріалами загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу «ЗІР» (категорія 102.07.14)

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»