Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств обліковується протягом року за плановою собівартістю. На підставі річних калькуляцій планова собівартість продукції коригується в кінці року до фактичної (виробничої) собівартості (п. 7 Положенням з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2013 р. № 947).

Облік та узагальнення інформації про наявність і рух сільськогосподарської продукції здійснюється із застосуванням субрахунку 251 «Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств» згідно з вимогами Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями бюджетних установ.

Для ведення аналітичного обліку запасів установи застосовують типові форми обліку та списання запасів бюджетних установ, затверджені наказом Держказначейства від 18.12.2000 р. № 130. Поряд із цими формами бюджетні установи можуть застосовувати форми, установлені наказом Мінстату «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів» від 21.06.1996 р. № 193. Крім того, перелік форм, які використовуються винятково конкретною організацією, може бути затверджений додатком до наказу про облікову політику установи.

Лист Мінфіну від 19.03.2014 р. № 31-08420-07-25/5714

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»