Європейський Союз в односторонньому порядку запровадить автономнi тарифнi преференцiї до товарiв походженням з України.

До товарiв українського походження застосовуватимуться автономнi тарифнi преференцiї за умови подання митним адмiнiстрацiям країн ЄС сертифiкатiв походження товарiв з України за формою «EUR.1».

Зокрема в рамках автономних тарифних преференцiй зберiгається порядок видачi торгово-промисловими палатами України сертифiкатiв походження товарiв з України за формою «EUR.1» у межах повноважень, визначених Законом України «Про торгово-промисловi палати в Українi» від 02.12.1997 р. № 671/97-ВР та постановою КМУ «Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачi сертифiкатiв про походження товару» вiд 25.02.2003 р. № 255.

Митницi Мiндоходiв здiйснюватимуть верифiкацiю цих сертифiкатiв за запитами митних адмiнiстрацiй ЄС у порядку, установленому постановою КМУ «Про затвердження Порядку верифiкацiї сертифiкатiв про походження товарiв з України» вiд 12.12.2002 р. № 1861.

Для визначення походження товарiв з України застосовуватимуться правила походження товарiв вiдповiдно до Регламенту ЄК № 2454/93, яким введено в дiю iмплементацiйнi положення Митного кодексу ЄС (Роздiл IV, Глава 2, пiдроздiл 2; статтi 97–123; Додаток 15 (Перелiк правил); Додаток 21).

На перiод дiї автономних тарифних преференцiй залишаються преференцiї, якi застосовуються до товарiв походженням з України в рамках Генеральної системи преференцiй на пiдставi сертифiкатiв походження за формою «А», якi видаються торгово-промисловими палатами України.

Про це йдеться в листі Міністерства доходів і зборів України «Щодо надання країнами ЄС автономних тарифних преференцiй товарам, походженням з України» вiд 16.04.2014 р. № 8950/7/99-99-24-02-08-17.

За матеріалами офіційного порталу Міндоходів

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»