З метою стабілізації цін на фармацевтичну продукцію Урядом до розгляду пропонується проект постанови «Питання референтного ціноутворення на лікарські засоби», яким зокрема передбачається:

  • упровадити реєстрацію оптово-відпускних цін на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що відпускаються за рецептом лікаря та включені до Державного реєстру лікарських засобів України із застосування референтного ціноутворення;
  • здійснювати реєстрацію цін на підставі позитивного висновку вповноваженої МОЗ установи щодо розрахунку граничного рівня оптово-відпускної ціни на лікарський засіб здійсненого власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб за порядком, затвердженим МОЗ України за погодженням із Мінекономрозвитку, що не перевищує рівень заявленої в декларації зміни оптово-відпускної ціни лікарського засобу;
  • установити, що обіг, у тому числі закупівля зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що відпускаються за рецептом лікаря, здійснюється на території України після реєстрації оптово-відпускної ціни на них, за цінами, які не перевищують рівень зареєстрованих оптово-відпускних цін з урахуванням мита, ПДВ та граничних постачальницько-збутових і торговельних (роздрібних) надбавок.

Окрім цього, іще одним кроком на шляху досягнення стабілізації цін на ринку фармацевтичної продукції є прийняття проекту постанови Уряду «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів».

Цей проект постанови дозволить МОЗ формувати реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення, що закуповуються за кошти державного та місцевих бюджетів.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»