Мінфін наказом від 27.03.2014 р. № 347 затвердив:

  • форму № 1-ДВА (піврічна) «Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів АР Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації»;
  • інструкцію про складання та подання вказаної форми звітності № 1-ДВА (піврічна).

Звіт подають ЦОВВ, ОДА — до Держфінінспекції в паперовому та електронному виглядах.

За наявності в системі ЦОВВ територіальних органів та бюджетних установ, у яких створено підрозділи внутрішнього аудиту та які належать до сфери їх управління, до Держфінінспекції подається Зведений звіт по системі ЦОВВ. До Зведеного звіту по системі ЦОВВ входять показники звітності територіальних органів відповідного ЦОВВ та бюджетних установ, що належать до сфери його управління.

Звіт (Зведений звіт) складається за результатами діяльності у відповідному півріччі та наростаючим підсумком із початку року та подається до 20 січня й до 20 липня.

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»