Фахівці Міндоходів роз’яснили, що громадська організація має право вести підприємницьку діяльність та отримувати дохід від неї. Однак такий дохід, на відміну від прибутку підприємства, не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації й має бути спрямований виключно на досягнення мети громадської організації.

У разі якщо громадські організації отримують доходи від операцій із надання товарів, виконання робіт, надання послуг особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких неприбуткових організацій, такі доходи не звільняються від оподаткування.

Слід зазначити, що, отримавши такі доходи як доходи із джерел інших, ніж визначені п. 157.3 ПКУ, така неприбуткова організація (у цьому випадку громадське об'єднання) зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих із таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не більше суми таких доходів без урахування суми амортизаційних відрахувань (п. 157.11 ПКУ).

У разі порушення неприбутковою організацією положень ПКУ та інших законодавчих актів про неприбуткові організації контролюючі органи вправі вилучити таку організацію з Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Лист Міндоходів України від 08.01.2014 р. № 55/6/99-99-19-03-02-15

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»