Уряд постановою «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань пенсійного забезпечення» від 25.03.2014 р. № 112 (даліПостанова № 112) вніс ряд змін до порядку нарахування пенсій українцям.

Так, із набранням чинності затверджених Постановою № 112 змін до Постанови КМУ «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» від 17.07.1992 р. № 393 розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премій визначатиметься за вибором того, хто звернувся за пенсією за будь-які 60 календарних місяців служби підряд перед звільненням (раніше для розрахунку такий строк становив 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням). Відтак змінився й порядок розрахунку середньої суми щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премій: із набранням чинності змін такий показник визначатиметься шляхом ділення загальної суми цих видів грошового забезпечення за 60 календарних місяців служби на 60 (а не на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням, як було раніше).

Для осіб, які звільнені зі служби у 2008 році та пізніше або які померли в зазначений період і на час звільнення (смерті) мають менш як 60 календарних місяців служби, середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з січня 2008 р. на кількість таких місяців.

Розмір виплат (окрім посадових окладів, надбавок за ранг або кваліфікаційні класи, класний чин або спеціальні звання, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу», визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією за будь-які 60 календарних місяців роботи, яка дає право на цей вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією.

Зміни торкнулися й Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 23.11.2011 р. № 1210 (далі — Постанова № 1210). Так, змінено порядок обрахунку щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров'ю: відтепер він не прив’язуватиметься до прожиткового мінімум (який має тенденцію до підвищення). З набранням чинності Постановою № 112 така додаткова пенсія встановлюватиметься в твердій сумі та становитиме:

1) особам, що належать до категорії 1:

із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:

  • інвалідам I групи — 474,5 гривні;
  • інвалідам II групи — 379,6 гривні;
  • інвалідам III групи — 284,7 гривні;

для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв'язок інвалідності із Чорнобильською катастрофою:

  • інвалідам I групи — 341,64 гривні;
  • інвалідам II групи — 227,76 гривні;
  • інвалідам III групи — 170,82 гривні;

2) особам, що належать до категорій 2–4:

  • особам, що належать до категорії 2, — 170,82 гривні;
  • особам, що належать до категорії 3, — 113,88 гривні;
  • особам, що належать до категорії 4, — 56,94 гривні;

На замітку: категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, установлюються в порядку, передбаченому ст. 14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII.

Постановою № 112 планується ввести ще одне обмеження: відповідно до нового п. 151 Постанови № 1210, особам, які одночасно мають право на отримання надбавки, додаткової пенсії, підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соцдопомоги, що виплачується замість пенсії, таке підвищення провадиться за однією з підстав за їх вибором.

Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань пенсійного забезпечення»

від 25.03.2014 р. № 112.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування, станом на 23.04.2014 р. не опубліковано

(окрім п. 8 Постанови № 112, який набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про державну службу»

від 17.11.2011 р. № 4050-VI)

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»