Контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документальне підтвердження (п. 73.3 ПКУ).

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу та повинен містити перелік інформації, яка запитується, і документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Виконання цього завдання покладено на підрозділи внутрішньої безпеки Міндоходів та його територіальних органів. Таким чином, направлення запитів до суб'єктів господарювання працівниками підрозділів внутрішньої безпеки повинно здійснюватися з правовим обґрунтуванням учинення такої дії.

Водночас працівники Міндоходів зазначили, що працівниками внутрішньої безпеки проводиться розгляд звернень громадян щодо можливих неправомірних дій працівників Міндоходів та його територіальних підрозділів, який здійснюється в порядку, установленому Законом України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР (далі — Закон № 393).

З метою реалізації громадянами прав, які закріплено в ст. 18 зазначеного Закону № 393, працівники підрозділів внутрішньої безпеки надсилають на адресу авторів звернень (фізичних або юридичних осіб) запрошення про проведення робочих зустрічей із метою об'єктивного, всебічного та вчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог ст. 19 Закону № 393.

Лист Міндоходів від 26.12.2013 р. № 18503/6/99-99-07-07-17

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»