Державна служба України з питань захисту персональних даних (далі — ДСЗПД) розглянула проблемні питання у сфері обробки персональних даних у різних галузях та шляхи їх вирішення. Зокрема ДСЗПД пропонує передбачити законом повноваження МОН, органів місцевого самоврядування щодо ведення Єдиної державної електронної бази з питань освіти й обробки в ній персональних даних. У такий спосіб можна буде обійти заборону щодо використання персональних даних без дозволу чи відома їх власника.

Також фахівці пропонують провести інформаційно-роз'яснювальні заходи серед підприємств з обслуговування житлового фонду щодо припинення ними обробляння відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування фізичних осіб із метою припинення подальшого порушення законодавства про захист персональних даних.

Пропонується також привести у відповідність форми заяв, що затверджені наказом Міністерства юстиції України «Про впорядкування відносин, пов'язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 17.04.2012 р. № 595/5 до вимог законодавства у сфері захисту персональних даних. Адже їх положення порушує право фізичної особи на добровільне надання нею згоди на обробку персональних даних, не забезпечує права на внесення застереження стосовно обмеження права на обробку її персональних даних під час надання згоди. Також ця згода не може вважатися інформованою, оскільки її зміст не містить мету обробки персональних даних.

ДСЗПД України пропонує також привести у відповідність до вимог законодавства у сфері захисту персональних даних наказ Міністерства охорони здоров'я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 р. № 110, у частині, що стосується затвердження «Інформованої добровільної згоди пацієнта на обробку персональних даних». Адже в разі відмови пацієнта підписати таку згоду медичні заклади досить часто відмовляють йому в подальшому наданні медичних послуг, в іншому випадку — порушується право на добровільне волевиявлення пацієнта (за умови його поінформованості) щодо надання такої згоди, тобто вимоги п. 2.8 Типового порядку обробки персональних даних, затвердженого наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 08.01.2014 р. № 1/02-14.

Окрім цього, підписуючи бланк такої згоди, не забезпечується право пацієнта на внесення застереження стосовно обмеження права на обробку його персональних даних під час надання згоди, передбачене п. 10 ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Також ця згода не може вважатися інформованою, оскільки її зміст не містить мету обробки персональних даних.

Лист ДСЗПД від 07.02.2014 р. № 152/08.2-14

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»