Затверджено Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку (наказ Адміністрації Держспецзв'язку від 17.03.2014 р. № 115).

Тож, для того аби застосовувати в телекомунікаційних мережах загального користування України та погодити застосування засобів, телекомунікацій суб'єкт ринку телекомунікацій або вповноважена ним особа подає до Адміністрації Держспецзв'язку такі документи:

  • заявку про внесення технічного засобу телекомунікацій до переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України (далі — ТМЗК);
  • схему підключення технічних засобів телекомунікацій до ТМЗК (у довільній формі) із зазначенням інтерфейсів і протоколів сигналізації, через які повинні надаватися послуги, доступні через відповідний інтерфейс (за наявності);
  • копію свідоцтва про державну метрологічну атестацію засобів вимірювальної техніки, якщо такі засоби є у складі технічних засобів телекомунікацій і мають метрологічні характеристики, або інформацію про внесення до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки;
  • копію сертифіката відповідності технічних засобів телекомунікацій вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій (крім кінцевого обладнання), виданого призначеним (уповноваженим) органом з оцінки відповідності (сертифікації);
  • копію декларації про відповідність;
  • для кінцевого обладнання, для якого немає національних стандартів із переліку національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, — копію документа, що підтверджує проведення процедури оцінки відповідності, передбаченої цим Технічним регламентом;
  • засвідчену копію документа, що підтверджує повноваження вповноваженої особи в разі подання документів особою, яка здійснює представництво інтересів суб'єкта ринку телекомунікацій.

Подані заявником документи й матеріали розглядаються на засіданні Технічної комісії не пізніше ніж 30 календарних днів від дня надходження заявки, за результатом чого приймається рішення про внесення чи невнесення технічного засобу телекомунікацій до Переліку, яке оформлюється протоколом.

Наказ Адміністрації Держспецзв'язку «Про затвердження Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України, та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку» від 17.03.2014 р. № 115.

Набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Станом на 18.04.2014 р. не опубліковано

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»