Законом України «Про захист персональних даних» визначено, що персональні дані особи обробляються не лише на підставі її згоди, але й у випадках, передбачених законами України в порядку, установленому законодавством.

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Валерією Лутковською було направлено рекомендації Міністерству соціальної політики щодо практичного застосування законодавства у сфері захисту персональних даних. Зокрема рекомендовано приймати на розгляд документи заявників на державну соціальну допомогу без надання ними згоди на обробку персональних даних.

З метою виконання зазначених рекомендацій та забезпечення реалізації права на соціальну допомогу, гарантованого ст. 46 Конституції України, Міністерством соціальної політики підготовлено проект наказу, яким передбачено вилучити текст стосовно згоди особи та членів її сім’ї на збір й обробку персональних даних із форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 р. № 96.

Аналіз законів та нормативно-правових актів засвідчив наявність законних підстав для здійснення органами соціального захисту збору інформації та обробки персональних даних, які необхідні для надання державної соціальної допомоги, без отримання згоди на обробку персональних даних. Сам факт подання особою відповідної заяви становитиме достатню підставу для збору інформації та обробки персональних даних про неї та членів її сім’ї.

Однак форма Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 р. № 96, містить положення стосовно того, що особа та члени її сім’ї дають згоду на збір інформації та обробку персональних даних. Перед подачею заяви особа повинна поставити підпис під відповідним текстом заяви. В іншому випадку її документи зазвичай не приймаються.

Окремі громадяни (як правило, через релігійні переконання) відмовляються давати таку згоду. У результаті складається ситуація, коли реалізація життєво важливих та закріплених Конституцією України соціальних прав особи обумовлюється наданням нею згоди на обробку персональних даних навіть тоді, коли особа має всі необхідні документи та права для отримання соціальної допомоги.

Прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»