Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повідомив, що донорам, які протягом року безоплатно здали кров та/або її компоненти в сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам (900 мл (без урахування крові, узятої для аналізів)), допомога по тимчасовій непрацездатності у зв'язку із захворюванням виплачується в розмірі 100% середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга донорам надається протягом року після здавання крові та/або її компонентів у зазначеній кількості.

Підставою для надання вказаної пільги є довідка (форма 435/о, затверджена наказом МОЗ України від 07.07.2003 р. № 301), що видається медичним закладом за місцем здавання крові.

Крім того, зазначені вище донори мають право першочергового придбання путівок для санаторно-курортного лікування за місцем роботи чи навчання та першочергового лікування в закладах охорони здоров'я, що перебувають у державній власності.

За інформацією офіційного веб-сайту Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»