Умовами приймання до вищих навчальних закладів України у 2014 році, затвердженими наказом МОН від 29.10.2013 р. № 1510, передбачено, що вищі навчальні заклади мають право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (із нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту» від 03.06.1999 р. № 956, професійно-технічна освіта має три ступені. Водночас навчальні плани та програми кожного ступеня профтехосвіти складаються таким чином, щоб випускники першого ступеня мали можливість продовжувати навчання на другому ступені, а випускники другого ступеняна третьому.

Навчання на першому ступені завершується кваліфікаційною атестацією, присвоєнням кваліфікації «кваліфікований робітник» із набутої професії відповідного розряду (категорії) і видачею свідоцтва.

Особливістю навчання на першому ступені є те, що від учнів та слухачів не вимагається базової чи повної загальної середньої освіти, а нормативний термін навчання — у межах року.

Навчання на другому ступені завершується кваліфікаційною атестацією, присвоєнням кваліфікації «кваліфікований робітник» із набутої професії відповідного розряду (категорії) і видачею диплома.

Навчання на третьому ступені завершується кваліфікаційною атестацією, присвоєнням кваліфікації «кваліфікований робітник» із набутої професії відповідного розряду (категорії) та, за умови закінчення відповідного курсу навчання в акредитованому професійно-технічному навчальному закладі, кваліфікації молодшого спеціаліста й видачею дипломів.

Отже, лише випускники, які навчалися в професійно-технічних навчальних закладах другого атестаційного рівня та яким присвоєна кваліфікація «кваліфікований робітник» і видано диплом, мають право вступати до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Відповідно, випускники, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника й отримали диплом, мають право вступати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (із нормативним терміном навчання на вакантні місця) до вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.

Лист МОН «Щодо вступу до ВНЗ на основі ОКР «кваліфікований робітник» від 14.04.2014 р. № 1/9-203

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»