Мінфін вніс зміни до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених ним наказом від 11.04.2013 р. № 476, а саме:


№ з/п

Показники, що порівнюються

Порівнювальні показники

1

2

3

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

33.

Рядок 2010, графа 3

Форма № 2, рядок 2011 мінус рядок 2012 плюс або* мінус рядок 2013 плюс або мінус рядок 2014, графа 3, у разі заповнення всіх цих рядків

47.

Рядок 2460, графа 3

Форма № 2, рядок 2450 плюс або мінус рядок 2455 графа 3

Форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»

75.

Рядок 3520, графа 3

Форма № 2, рядки 2255, 2270, 2250 графа 3 мінус рядки 2200, 2220, 2240, графа 3

77.

Рядок 3540, графа 4

Форма № 2, рядок 2250 графа 3

80.

Рядок 3195, графа 3

Форма № 3-н, рядок 3570, графа 3, мінус рядок 3580, графа 4 та мінус рядок 3585 графа 4

83.

Рядок 3295, графа 4

Форма № 3-н, різниця між сумою рядків 3255, 3260, 3270, 3275, 3280, 3290, графа 4 і сумою рядків 3200, 3205, 3515 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3250, графа 3

90.

Рядок 3410, графа 3

Форма № 3-н, рядок 3515, графа 4

Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

141.

Рядок 690, графа 3

Форма № 3, рядок 3115 3415, графа 3

* Виділено ті зміни, що були вилучені (унесені) Мінфіном до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності.

Наказ Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності» від 15.04.2014 р. № 401

Бухгалтерський сервіс «Iнтерактивна бухгалтерія»